JUDr.
ICLic. Ronald Němec Ph.D.

Cítím hluboký závazek poskytovat ty nejlepší právní služby pro klienty jako jste vy.

Od prvotní kontaktu až do kompletního vyřešení věci budete v rukou advokáta, který citlivě vnímá potřeby a přání klienta, je schopen jednat v řádu hodin, má výrazné úspěchy v prosazování zájmů svých klientů, každý případ vede systematicky a zastává jasné morální hodnoty.

Thank you! Your submission has been received and we'll be in touch soon.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.Klient má právo podat elektronickou žádost, které údaje o něm advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s.r.o. shromažďuje. Lhůta na vyřízení žádosti činí 30 dní. Vzor žádosti je na cak.cz oddíl GDPR.

Sídlo: Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1 – Staré Město

Pobočka: TGM 18, 360 01 Karlovy Vary

Datové schránky: k8pquc4
ČAK: 14839
IČ:02377993