Advokátní kancelář, která bojuje za vaši spravedlnost.

Ronald Němec Legal, s.r.o. je kancelář, která pochopila, že vstřícnost, pokora a naslouchání jsou synonyma s advokátními službami. Určitě se ptáte proč. Rád vám to povím.

Our Mission

Our mission is to champion justice, fight for the rights of our clients, and help them obtain the justice and compensation they deserve.

Sentinel Law Firm Team Image

The legal team that acts like one.

We foster a collaborative environment, leveraging our collective strengths to provide solutions for the best possible outcomes for those we represent. Together, we stand strong, working seamlessly in tandem to help you win.

Více jak 10 let v advokacii přineslo předně pokoru. Každý případ si zaslouží svůj čas, není žádný malý klient.

Vstřícnost

Pokud přicházíte do jakéhokoliv podniku, vcházíte tam s očekáváním služby. Není rozhodné, zdali je to lékař, instalatér nebo pekař. Každý z nás často zažívá pocit, že obtěžuje a někdy chce dokonce ihned odejít. Vstřícnost je tedy první předpoklad, abyste se vy cítili dobře obslouženi.

Pokora

V advokacii jsem již druhou dekádu. Potkal jsem namistrované kolegy advokáty, pyšné státní zástupce, arogantní soudce. Vždy jsem časem zjistil, že něco temného skrývali. Potkal jsem však řadu pokorných profesorů, děkanů, ústavních soudců, se kterými mi bylo dobře, byť byli o tolik vzdělanější než já.

Naslouchání

Když přednáším dětem na základních školách či studentům na vysoké škole, vždy mám dobrou představu, co chci sdělit. Za léta přednášek jsem se však naučil naslouchat tomu, co ode mne chtějí posluchači, ne co jim já chci sdělit. Protože, pokud je chci obohatit, není to o mne, ale o těch druhých.

Rodina

Nevěřím na názor, že rodina je přežitek. Naopak věřím, že vztah muže a ženy dává jasnou stabilitu nejen soukromému životu, ale i pracovnímu. V mé kanceláři proto působí i má manželka Bc. Veronika Němcová, která nabízí ženský pohled na právo a spravedlnost, tedy pohled jemný, milý.

Proč si vybrat naší advokátní kancelář

Ronald Němec hledá především spravedlnost, ne jen slepě právo.

Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v Praze, Plzni a Brně.

Ronald Němec přijímá jen omezené množství klientů. Díky tomu se dokážeme na Váš případ vždy plně soustředit.

Nabízíme vám privátní služby. Nejsme masovou advokátní kanceláří. Chceme, abyste se cítili tak skvěle, jako byste byli náš jediný klient.

Ronald Němec přednáší na soukromé vysoké škole vysoce postaveným manažerům, ředitelům nemocnic a vlastníkům firem. Stejně jako studentům, i klientům dává maximum.

Ronald Němec byl mezinárodní porotou v roce 2016 pro mediální dům Economia vybrán jako inovativní právník České republiky.

Většina advokátních kanceláří má pojištění odpovědnosti advokáta 5 000 000 Kč. My máme pojištění do 50 000 000 Kč.

Chyby v 99,9 % případů neděláme, ale jsme připraveni nést za ně odpovědnost.

Naši klienti jsou klienti naší advokátní kanceláře dlouhá léta.

Bc. Veronika Němcová

vedoucí kanceláře

Meet our talented and experienced team that makes it all happen.

Pomohu Vám vyhrát Váš případ a získat spravedlnost, kterou si zasloužíte.