Pro bono

Jak jsem při převzetí ceny zdůraznil, konat dobro jako jedinec můžete. Pokud však dokážete spojit více lidí, konání dobra jde mnohem lépe.

Pokud jsem obdržel cenu Právník roku v kategorii pro bono pak nejde o ocenění jen mé osoby, ale předně celého kolektivu kolem mne, předně pak mé manželky Veroniky Němcové.

Our Mission

Our mission is to champion justice, fight for the rights of our clients, and help them obtain the justice and compensation they deserve.

Sentinel Law Firm Team Image

The legal team that acts like one.

We foster a collaborative environment, leveraging our collective strengths to provide solutions for the best possible outcomes for those we represent. Together, we stand strong, working seamlessly in tandem to help you win.

ESG - zodpovědný a udržitelný přístup k investování a byznysu obecně.

Abychom mohli konat dobro, musíme mít i klienty, kteří chtějí naše služby. Díky platbám našich klientů můžeme konat dobro. Naši klienti ví, že část platby naší kanceláři jde na služby, které konáme pro bono. Tím, že jsou našimi klienty splňují nejen morální závazek dělit se o zisk s potřebnými, ale také podmínky Corporate Sustainability Reporting Directive, byť nejsou směrnicí zavázány. Moc děkujeme níže uvedenými klientům, že si nás vybrali. A Vám doporučujeme, abyste s těmito firmami obchodovali, protože ví, jaké hodnoty jsou v životě a businessu důležité.

Kdo mě podporuje

Sentinel Logo PurpleSentinel Logo PurpleSentinel Logo PurpleSentinel Logo PurpleSentinel Logo Purple

Právník roku na CAK

Přejít na článek

Ronald Němec: V pomoci druhým jsem nikdy nebyl sám, vždycky to byl tým

Přejít na článek

Právníkem roku je Karlovarák Ronald Němec. Cenu získal za služby zdarma

Přejít na článek

Pravnikroku.cz

Přejít na článek

Mezi Právníky roku jsou Foukal, Zeman nebo Formánková

Přejít na článek

Meet our talented and experienced team that makes it all happen.

Pomohu Vám vyhrát Váš případ a získat spravedlnost, kterou si zasloužíte.