Advokátní kancelář, která bojuje za vaši spravedlnost.

Pomáháme lidem hledat spravedlnost a právo, které si zaslouží. Klademe velký důraz na to, abychom našim klientům poskytovali výjimečné právní zastoupení a podporu, která se projevuje i v lidskosti v každé záležitosti. Právo je někdy tvrdé, ale my Vám pomůžeme tuto tvrdost uhladit.

Pohybuji se po celé České republice, primárně Praha a Karlovy Vary.

Více jak 10 let v advokacii přineslo předně pokoru. Každý případ si zaslouží svůj čas, není žádný malý klient.

Služby naší advokátní kanceláře

Občanské právo

Naše kancelář publikuje články převážně v recenzovaných časopisech věnující se odpovědnosti, rodině, náhradě škody. Zabývá se kupními smlouvami, nemovitostmi, rodinnými vztahy.

Správní právo

Specializací řešení AK Ronald Němec Legal, s.r.o. jsou přestupky, zvláště pak v dopravě (dopravní přestupky, pokuty, bodový systém, zabránění odebrání řidičského průkazu a pod.).

Kanonické právo

Zakládající člen Ronald Němec je absolventem univerzity Jana Pawla II v Lublinu, kde vystudoval teologii a církevní právo. V současné době dokončuje kanonický doktorský program.

Ochrana osobnosti, tiskové právo

Zvláštní specializací Ronald Němec Legal, s.r.o. je ochrana osobnosti, ochrana dobré pověsti právnických osob, tiskové právo a svoboda projevu. Toto téma zpracovával Ronald Němec ve své rigorózní a disertační práci na Univerzitě Karlově. Na toto téma napsal několik odborných článků.

Právo obchodních korporací

Klienty mé advokátní kanceláře jsou společnosti malé, jen o několika zaměstnancích, ale i subjekty mající přes 100 zaměstnanců.

Trestní právo

Advokátní kancelář Ronald Němec Legal, s.r.o. řeší převážně majetkové trestné činy a trestné činy spojené s osobností člověka, drogy a zneužívání.

Comprehensive legal expertise. Maximum results.

We place a strong focus on giving our clients unwavering commitment to providing exceptional legal representation and support.

91%
Win Rate
436
Cases Won
83+
Happy Clients

See why our clients have to say about us.

“Sentinel Law Firm’s dedication and expertise surpassed my expectations. They secured a substantial settlement for my personal injury case, ensuring my future financial security. Highly recommended!”

Elizabeth Henley
Personal Injury Case

“I am grateful for the exceptional legal representation provided by Sentinel Law Firm. Their professionalism, attention to detail, and relentless pursuit of justice led to a successful outcome.”

Ronald Huth
Data Protection Case

“I was wrongfully terminated, and Sentinel Law Firm came to my rescue. Their knowledge of employment law and strategic approach helped me obtain a fair settlement and regain my professional reputation.”

Charles Merd
Data Protection Case

A law firm that makes cases a little less stressful.

Medal Icon Purple

Strong win rate

3x
higher win rate than competing law firms
Team Icon Purple

Bigger team

14
qualified lawyers with 5+ years of experience
Money Icon Purple

More winnings

120%
more money won than competing law firms
Time Icon Purple

Quicker resolutions

30%
less time in solving cases compared to the industry
We take pride in being trusted, reliable and effective.

A strong focus on giving our clients unwavering commitment to providing exceptional legal representation and support.

Vystoupení v médiích

JUDr. ICLic. Ronald Němec Ph.D. je častým komentátorem právních otázek v médiích:

Pomohu Vám vyhrát Váš případ a získat spravedlnost, kterou si zasloužíte.